Skip to content

VCA Bedrijfscertificeringen

Veiligheidsadvies

VCA Bedrijfscertificeringen

De VCA checklist bevat concrete handvatten voor een minimaal veiligheidsniveau, draagt bij aan veiligheidsbewustzijn,  het voorkomen van bedrijfsongevallen en het continueren van veiligheidsverbeteringen. Vanuit je VCA bedrijfscertificering kan de stap naar de internationale Arbonorm voor Gezond en Veilig Werken, ISO 45001 eenvoudig worden gezet.

VCA bedrijfscertificering maakt duidelijk dat uw organisatie verantwoord en veilig de werkzaamheden uitvoert.

Veelgestelde vragen

VCA is geen wettelijke verplichting. Wel kan een opdrachtgever u verplichten om VCA gecertificeerd te zijn om zo werkzaamheden of opdrachten aan te kunnen nemen.

Er zijn drie verschillende VCA certificaten: VCA*, VCA** en VCA Petrochemie. Het is aan de opdrachtgever om te bepalen welk niveau van certificering nodig is. Een VCA* certificaat is bedoeld voor een bedrijf welke niet de hoofdaannemer is en met minder dan 35 werknemers. Het VCA** certificaat kan worden aangevraagd door een bedrijf dat als hoofdaannemer optreedt en dat meer dan 35 werknemers heeft.