Skip to content

Safety Culture Ladder

Veiligheidsadvies

De Safety Culture Ladder

De Safety Culture Ladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig en gezond handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige en ongezonde situaties, ongevallen en verzuim. Maar zeker ook het verbeteren en stimuleren van veiligheidsbewustzijn. 

De Safety Culture Ladder kent vijf treden. De laddertreden geven de fase aan waarin een bedrijf zich op het gebied van veiligheidsbewustzijn presteert.

de Safety Culture Ladder zal op basis van interviews en locatie bezoeken worden geauditeerd, waarbij het veiligheidsbewustzijn zal worden onderzocht.

Veelgestelde vragen

Vanaf 1 januari 2022 wordt de Safety Culture Ladder in Nederland als verplichting opgenomen in veel aanbestedingen en contracten in de bouw. Dit hebben de ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB) afgesproken.

 

Daarnaast eisen steeds meer opdrachtgevers dat hun opdrachtnemers in het bezit zijn van de Safety Culture ladder.

U kunt de Safety Culture Ladder zelf opzetten en implementeren. Het is verstandig u te laten ondersteunen door een adviseur van Ycoon. Onze adviseurs weten welke stappen en middelen er nodig zijn om te komen tot implementatie en veiligheidsbewustzijn.

Hierna zal er een externe certificerende instelling de audit afnemen.