Skip to content

Risico inventarisatie en -evaluatie

Veiligheidsadvies

Risico inventarisatie en -evaluatie

Een RI&E is verplicht voor alle werkgevers. Deze maakt deel uit van het Arbobeleid en is een middel om de gezondheid en veiligheid op de werkplek periodiek en structureel door te lichten. In een RI&E worden gevaren en risico’s die medewerkers lopen genoteerd. Daarnaast de maatregelen om deze risico’s te beheersen en/of op te lossen. Tot slot dient de RI&E ter registratie van arbeidsongevallen.

De grootte van uw bedrijf bepaalt welke eisen er aan een RI&E wordt gesteld. Wij voorzien u van een betrouwbare, deskundige uitvoering van uw RI&E. Dit doen wij door nauwe samenwerking, opstellen plan van aanpak en ondersteuning en/of begeleiding bij implementatie of doorvoeren van nieuwe werkprocessen.

Een RI&E is verplicht voor alle werkgevers. Wij voorzien u van een betrouwbare, deskundige uitvoering van uw RI&E.

Veelgestelde vragen

De Risico-Inventarisatie en –evaluatie (RI&E) is een voor werkgevers verplicht middel om de gezondheid en veiligheid in het bedrijf te bevorderen. Elk bedrijf met personeel moet inventariseren of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Dit moet schriftelijk worden vastgelegd.

U kunt de RI&E zelf uitvoeren of laten uitvoeren door een deskundige. Voert u de RI&E zelf uit, bijvoorbeeld met een branche-RI&E, dan moet de RI&E in de meeste gevallen getoetst worden door een gecertificeerde arbodienst of kerndeskundige. De RI&E moet altijd actueel zijn. Wat bij de RI&E belangrijk is om toe te voegen is het Plan van Aanpak. Hierin geeft u aan op welke wijze u de risico’s gaat elimineren, verkleinen en beheersen.