Skip to content

ISO 9001

Veiligheidsadvies

ISO 9001

Vrijwel elk bedrijf wilt zijn bedrijfsvoering optimaliseren. ISO-normen helpen daarbij. Normen die ontwikkeld zijn op continue evaluatie en optimalisatie van de prestaties. Een ISO-certificatie geeft aan dat het bedrijf 100 % aan deze normen voldoet.

Het voordeel van deze certificatie is dat men inzicht verkrijgt in bedrijfsprocessen en – structuren, bedrijfsprocessen optimaliseert en efficiëntie kan vergroten. Dit neemt een grotere klanttevredenheid en imago mee. Opdrachtgevers rekenen hiermee.

De ISO 9001 norm wordt wereldwijd toegepast voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Deze richt zich op beheersen en verbeteren van prestaties op het gebied van beleidsvoering en de dagelijkse bedrijfsvoering. Een auditor bepaalt of het bedrijf hieraan voldoet. Wilt u een audit? Wij komen graag op auditie.

De ISO 9001 norm wordt wereldwijd toegepast voor het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem.

Veelgestelde vragen

ISO 9001 is geen wettelijke verplichting. Wel kunnen opdrachtgevers eisen dat uw organisatie volgens de ISO 9001 is gecertificeerd. 

U kunt samen met de adviseur de voorbereiding doen om volgens de ISO 9001 ge-audit te worden. De audit zelf zal door een gecertificeerde instelling moeten worden uitgevoerd.