Skip to content

ISO 45001

Veiligheidsadvies

ISO 45001

NEN-ISO 45001 specificeert eisen voor een managementsysteem voor gezond en veilig werken (G&VW) en geeft richtlijnen voor het gebruik ervan om organisaties in staat te stellen in veilige en gezonde werkplekken te voorzien door werkgerelateerd(e) letsel en gezondheidsproblemen te voorkomen en door proactief hun G&VW-prestaties te verbeteren. Deze norm is van toepassing op elke organisatie die een G&VW-managementsysteem wil inrichten, implementeren en onderhouden om arbeidsomstandigheden te verbeteren, gevaren weg te nemen en G&VW-risico’s te minimaliseren, G&VW-kansen te benutten en afwijkingen van het G&VW-managementsysteem in verband met haar activiteiten te verbeteren. Deze norm helpt uw organisatie de met haar G&VW-managementsysteem beoogde resultaten te behalen.

ISO 45001 wordt geïnterpreteerd op basis van de bedrijfsspecifieke situatie en maakt dat het veiligheidsmanagementsysteem gecertificeerd kan worden.

Veelgestelde vragen

De ISO 45001 norm (veiligheidsmanagementsysteem) is sinds2021 geïntroduceerd. De norm richt zich op gezond en veilig werken. Het is geen verlichting in de zin dat een bedrijf dit volgens de wet gecertificeerd moet zijn. Wel kan een opdrachtgever eisen dat uw organisatie volgens de ISO 45001 is gecertificeerd. 

Nee, Dit zal moeten worden gedaan door een gecertificeerde instelling die geaccrediteerd is om deze ISO 45001 norm te mogen auditoren. Wel kan u samen met de adviseur heel veel voorbereiding doen om de audit positief te kunnen doorlopen.