Skip to content

ISO 14001

Veiligheidsadvies

ISO 14001

ISO 14001 is de internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. De basis voor het milieumanagementsysteem is de ‘plan-do-check-act’ cyclus (PDCA). ISO 14001 stelt de volgende eisen aan de resultaten van het managementsysteem:

  • continue verbetering van de prestaties en het beschermen van het milieu (bijvoorbeeld door het voorkomen van milieuvervuiling);
  • beheersing van de milieurisico’s als gevolg van de activiteiten van de organisatie;
  • minimaal voldoen aan de van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Het gaat daarbij om de mogelijkheden van een organisatie om invloed op het milieu uit te oefenen vanuit een ‘levenscyclus’ perspectief. Dat wil zeggen dat ook de mogelijke milieuaspecten bij leveranciers en bij afnemers binnen het milieumanagementsysteem vallen. 

Richting is het beheersen en verbeteren van prestaties op het gebied van milieuvriendelijkheid.

Veelgestelde vragen

Nee, ISO 14001 is een vrijwillige norm die niet wettelijk wordt voorgeschreven. Wel kan het zijn dat opdrachtgevers dit eisen dat uw organisatie volgens deze norm is gecertificeerd.

Nee, Deze zal door een geaccrediteerd certificerende instelling moeten worden ge-audit. Wel kan u samen met de adviseur een goede voorbereiding doen op de audit.