VCA VOL

Het veilig en verantwoord uitvoeren van werkzaamheden begint met kennis. Operationeel medewerkers in de industrie en bouwnijverheid en hun directe leidinggevenden leren in de cursus VCA VOL te zorgen voor optimale veiligheid. VCA VOL is specifiek gericht op operationeel leidinggevenden en daarmee een perfecte aanvulling op de basisopleiding.

Inhoud

Het is de taak van de leidinggevende een voorbeeld te zijn en anderen op mogelijk gevaar attent te maken en inzicht te geven in de maatregelen die genomen dienen te worden om risico’s te minimaliseren. VCA VOL is dan ook specifiek gericht op de leidinggevenden. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die in de cursus VCA VOL aan bod zullen komen:
● Arbowet, verplichtingen en aansprakelijkheid;
● Risico’s en preventie;
● Gevaarlijke stoffen;
● Brand- en explosiegevaar;
● Machines, gereedschap en elektriciteit;
● Werken op hoogte;
● Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
● Werkvergunningen en besloten ruimten.

Leerdoel

Aan het einde van de cursus VCA VOL beschikt de cursist over de benodigde kennis en vaardigheden om voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn van de medewerkers te zorgen.

Werkvorm

Theorie + examenvoorbereiding

Cursusduur

1 lesdag

Examinering en certificering

De cursus VCA VOL wordt afgesloten met verschillende theorie-examens. Als de cursist deze examens met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL VCA). Het certificaat Veiligheid voor operationeel leidinggevenden is 10 jaar geldig.

Kosten

De kosten voor de cursus VCA VOL bedragen € 285,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten.
Voor in company cursussen en voor groepen vanaf 6 personen is de prijs op aanvraag.

* Alleen bij dagcursussen.
Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht