VCA basis

Het veilig en verantwoord uitvoeren van werkzaamheden begint met kennis. Operationeel medewerkers in de industrie en bouwnijverheid en hun directe leidinggevenden leren in de cursus VCA basis te zorgen voor optimale veiligheid.

Inhoud

Operationeel medewerkers dienen veilig en verantwoord om te kunnen gaan met risicovolle omstandigheden. Het zorgen voor een optimale veiligheid en het waarborgen van gezondheid en welzijn staan in de cursus VCA basis dan ook centraal. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die in de cursus aan bod zullen komen:
● Arbowet, verplichtingen en aansprakelijkheid;
● Risico’s en preventie;
● Gevaarlijke stoffen;
● Brand- en explosiegevaar;
● Machines, gereedschap en elektriciteit;
● Werken op hoogte;
● Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
● Werkvergunningen en besloten ruimten.

Leerdoel

Aan het einde van de cursus VCA basis beschikt de cursist over de benodigde kennis en vaardigheden om voor optimale veiligheid, gezondheid en welzijn te zorgen.

Werkvorm

Theorie + examenvoorbereiding

Cursusduur

1 lesdag

Examinering en certificering

De cursus VCA basis wordt afgesloten met verschillende theorie-examens. Als de cursist deze examens met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat VCA basis. Het certificaat VCA basis is 10 jaar geldig.

Kosten

De kosten voor de cursus VCA basis bedragen € 285,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten.
Voor in company cursussen en voor groepen vanaf 6 personen is de prijs op aanvraag.

* Alleen bij dagcursussen.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht