VIAG VOP G Assistent

Als Voldoende Onderricht Persoon (VOP) Gas volgens de VIAG VOP G-assistent is de cursist aan het einde van de cursus bevoegd om diverse (eenvoudige) werkzaamheden aan gasinstallaties uit te voeren.

Inhoud

Het veilig en verantwoord werken aan gasinstallaties vormt de basis voor deze praktische cursus. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die in de cursus aan bod zullen komen:
● Wet- en regelgeving;
● Inspectie en onderhoud;
● Gevaren en het beheersen van risico’s;
● Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Leerdoel

Aan het einde van de opleiding beschikt de cursist over de benodigde kennis en vaardigheden om veilig en verantwoord verschillende werkzaamheden aan gasinstallaties uit te kunnen voeren.

Werkvorm

Theorie

Opleidingsduur

1 lesdagen

Examinering en certificering

De cursus wordt afgesloten met een theorie examen. Als de cursist het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het Stipel-certificaat VIAG VOP G-assistent. Het certificaat VOP G-assistent is 3 jaar geldig.

Kosten

Prijs op aanvraag.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht