Onderhoudsmonteur kleine blusmiddelen

Het onderhouden en inspecteren van kleine blusmiddelen (zoals brandslanghaspels, blusdekens en poederblussers) vraagt om bepaalde kennis en vaardigheden. Speciaal voor wie in de praktijk als onderhoudsmonteur kleine blusmiddelen wil werken, is er de vakopleiding Onderhoudsmonteur kleine blusmiddelen.

Inhoud

De vakopleiding Onderhoudsmonteur kleine blusmiddelen richt zich op theoretische en praktische kennis over brand, brandveiligheid en techniek en voorschriften die betrekking hebben op kleine blusmiddelen. Tijdens de vakopleiding komen de volgende onderdelen aan bod:
● Het verschijnsel brand en de brandklassenindeling;
● Wet- en regelgeving;
● Vaardigheden op het gebied van service, onderhoud en inspectie/keuring;
● Vaardigheden op het gebied van onderhoud, onderhoudscontrole en revisie/herziening.

Leerdoel

Aan het einde van de opleiding is de deelnemer in staat de verschillende blusmiddelen te onderscheiden en te benoemen. De cursist weet welk blusmiddel te gebruiken bij welke brand en beschikt over kennis en vaardigheden om service, onderhoud en inspectie/keuring uit te voeren aan kleine blusmiddelen.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

6 lesdagen

Examinering en certificering

De vakopleiding wordt afgesloten met een theorie-examen. Als de deelnemer het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat Vakopleiding onderhoudsmonteur kleine blusmiddelen.

Kosten

De kosten voor de vakopleiding bedragen € 1.850,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs, examengeld is niet inbegrepen. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor deelnemers.

* Alleen bij dagcursussen.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht