RI&E voor de zzp’er

Een risico-inventarisatie en -evaluatie is een voor de werkgever verplicht middel om de gezondheid en veiligheid op de werkplek periodiek en structureel door te lichten. Gevaren en risico’s en de maatregelen die worden genomen om deze te beperken, worden vastgelegd in de RI&E. Ook voor kleine zelfstandigen is de RI&E van belang. Speciaal voor zzp’ers is de cursus RI&E voor de zzp’er ontwikkeld.

Inhoud

Hoe een RI&E opgesteld wordt en aan welke eisen deze moet voldoen, is afhankelijk van de grootte van een bedrijf. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die in de cursus aan bod zullen komen:
● Wet- en regelgeving;
● Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden werkgever en werknemer;
● RI&E-methodieken;
● Stappenplan;
● Plan van Aanpak voor beheersen risico’s;
● Valkuilen bij het uitvoeren van een RI&E.

Leerdoel

Aan het einde van de opleiding is de cursist in staat om een RI&E op te stellen en in de praktijk uit te voeren.

Werkvorm

Theorie + praktijkoefeningen

Opleidingsduur

1 dagdeel

Certificering

Na de workshop ontvangt de cursist het certificaat RI&E voor de zzp’er.

Kosten

De kosten voor de workshop bedragen €245,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor deelnemers.

* Alleen bij dagcursussen.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht