Middelbare veiligheidskunde

De opleiding Middelbare veiligheidskunde is dé opleiding op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid. Wettelijke kaders, technische ontwikkelingen en de behoeften van de organisatie zijn constant in beweging. Voortdurend worden nieuwe eisen gesteld aan zaken als beleid, uitvoering en controle. Aan de veiligheidskundige de taak de organisatie te ondersteunen in het veiligheidsbeleid.

Inhoud

In de opleiding Middelbare veiligheidskunde komen de volgende onderwerpen aan bod:
● Veiligheids- en wetskennis;
● Risico’s op de werkplek;
● Risico’s in werkprocessen;
● Persoonlijke veiligheid;
● Methodieken voor risicoanalyse;
● Coördineren en uitvoeren van taken rond bedrijfsveiligheid;
● Managementsystemen en organisatiekunde;
● Communicatieve vaardigheden.

Leerdoel

Aan het einde van de cursus beschikt de cursist over de benodigde kennis en vaardigheden om de werkzaamheden als veiligheidskundige veilig en verantwoord uit te kunnen voeren. De cursist leert risico’s te herkennen en beheersen en is in staat het veiligheidsbeleid van de organisatie te ondersteunen en te beïnvloeden. Als veiligheidskundige is de cursist in staat organisaties te adviseren omtrent veiligheidsvraagstukken en kan de cursist optreden als aanspreekpunt binnen de organisatie voor zowel interne als externe partijen.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

14 lesdagen

Examinering en certificering

Gedurende de opleiding worden diverse theorie-examens afgenomen. De opleiding wordt afgesloten met het schrijven en verdedigen van een scriptie. Als de examens, de scriptie en de verdediging positief worden beoordeeld, ontvangt de deelnemer het diploma Middelbare veiligheidskunde.

Kosten

De kosten voor de opleiding bedragen € 5.895,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor deelnemers.

* Alleen bij dagcursussen.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht