Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent dat een organisatie rekening houdt met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens en milieu. Het zoeken naar een betere balans staat centraal. Aan de andere belanghebbenden en geïnteresseerden wordt op een transparante manier verantwoording afgelegd over het handelen van de onderneming.

Inhoud

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is maatwerk. De cursus is dan ook gericht op het in kaart brengen van de productieketen van de organisatie en de bijbehorende risico’s voor mens en milieu. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die in de cursus aan bod zullen komen:
● Het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen;
● Analyse;
● Het MVO-ondernemingsplan;
● Het MVO-jaarverslag;
● Samenwerkingsverbanden;
● Juridische en fiscale aspecten.

Leerdoel

Aan het einde van de opleiding beschikt de cursist over de benodigde kennis en vaardigheden om ambities en doelstellingen te vertalen naar een duurzaam ondernemingsplan dat past binnen de bedrijfsstrategie.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

1 lesdag

Examinering en certificering

De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen. Als de cursist het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 885,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten.
Voor in company cursussen en voor groepen vanaf 6 personen is de prijs op aanvraag.

* Alleen bij dagcursussen.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht