Hoger Veiligheidskundige

Hogere Veiligheidskunde

 De opleiding Hogere Veiligheidskunde is dé opleiding op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsveiligheid. Wettelijke kaders, technische ontwikkelingen en de behoeften van de organisatie zijn constant in beweging. Voortdurend worden nieuwe eisen gesteld aan zaken zoals beleid, uitvoering en controle. Aan de veiligheidskundige de taak de organisatie te ondersteunen in het veiligheidsbeleid.

Inhoud

 In de opleiding Hogere Veiligheidskunde komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Veiligheids- en wetskennis
  • Risico’s op de werkplek
  • Risico’s in werkprocessen
  • Persoonlijke veiligheid
  • Methodieken voor risicoanalyse
  • Coördineren en uitvoeren van taken rond bedrijfsveiligheid
  • Managementsystemen en organisatiekunde
  • Communicatieve vaardigheden

Leerdoel

 Aan het einde van de cursus beschikt de cursist over de benodigde kennis en vaardigheden om zijn/haar werkzaamheden als veiligheidskundige veilig en verantwoord uit te kunnen voeren. Cursist leert risico’s te herkennen en beheersen en is in staat het veiligheidsbeleid van de organisatie te ondersteunen en beïnvloeden. Als veiligheidskundige is de cursist in staat organisaties te adviseren omtrent veiligheidsvraagstukken en kan de cursist optreden als aanspreekpunt binnen de organisatie voor zowel interne als externe partijen.

Werkvorm

 Theorie + praktijk

Opleidingsduur

 23 lesdagen

Examinering en certificering

 Gedurende de opleiding worden diverse theorie-examens afgenomen. De opleiding wordt afgesloten met het schrijven en verdedigen van een scriptie. Als zowel de examens, de scriptie en de verdediging positief worden beoordeeld, ontvangt de deelnemer het diploma Hogere Veiligheidskunde.

Wijze van aanbieden

 De opleiding wordt gegeven in het opleidingscentrum van Ycoon B.V. in Lekkerkerk.

Kosten

 De kosten voor de opleiding bedragen € 13.895,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor deelnemers.

* Alleen bij dagcursussen

Aanmelden

 Aanmelden voor de opleiding kan via aanmelden@ycoon.nl