Heftruck

EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. In het EVC-traject worden eerder verworven competenties in kaart gebracht en erkend. Het Ervaringscertificaat is een getuigschrift waarmee een persoon kan aantonen over bepaalde competenties te beschikken.

Ycoon B.V. verzorgt de EVC-procedure. Het EVC-traject wordt beoordeeld door een assessor van het CBEX – Centraal Bureau Examens te Veenendaal.

Inhoud

In het EVC-traject Heftruck wordt gekeken of de theoretische kennis en praktische vaardigheden van de deelnemer op het juiste niveau zijn. De procedure bestaat uit het beoordelen van twee werkprocedures:
● Het uitvoeren van de aanvangscontrole;
● Het verzorgen van het interne transport met gebruik van de heftruck.

Leerdoel

Het EVC-traject geeft erkenning voor eerder verworven competenties en kwalificeert de deelnemer op kennis en kunde voor het veilig werken met een heftruck.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Beoordelingsduur

Korte beoordeling van ongeveer 0,5 uur.

Examinering en certificering

Gedurende het EVC-traject wordt een rapportage opgesteld waarin vermeld staat wat de competenties van de deelnemer zijn ten opzichte van de standaard. De beoordeling van de kandidaat wordt verstuurd naar CBEX. Het ervaringscertificaat is 5 jaar geldig.

Kosten

Prijs op aanvraag.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht