Veilig werken langs de weg U37-1

Arbeiders die hun werkzaamheden langs de weg uit moeten voeren, moeten hun werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit kunnen voeren. Speciaal voor deze groep is de cursus Veilig werken langs de weg opgezet.

Inhoud

Veilig werken langs de weg vraagt om kennis en inzicht in mogelijke gevaren. Gevarenbronnen moeten worden gesignaleerd om de kans op ongevallen te minimaliseren. Het inventariseren en beheersen van de risico’s komt in deze cursus dan ook uitgebreid aan bod. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod zullen komen:
● Arbowet;
● Gevarenbronnen;
● Risico’s beheersen;
● Wegmarkeringen;
● Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
● Mobiele wegafzettingen;
● Incident management.

Leerdoel

De cursist is zich bewust van de gevaren van het verkeer en heeft de kennis om de werkzaamheden veiligheid en verantwoord uit te kunnen voeren.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

1 dagdeel; alle uren kunnen meetellen als theorienascholing voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95).

Examinering en certificering

Er wordt na afloop van de cursus geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen een certificaat Veilig werken langs de weg U37-1 als bewijs van deelname.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen €125,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten.

* Alleen bij dagcursussen.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht