Stil laden en lossen U04-1

Om files te vermijden vindt de bevoorrading van winkels steeds vaker ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat plaats. De hoeveelheid geluid die tijdens het laden en lossen mag worden gemaakt, is aan strenge regels gebonden. De eerste stap naar het voorkomen van geluidsproblemen bij het laden en lossen, is het aanscherpen van de discipline tijdens het werk.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
● Wet- en regelgeving;
● Geluid en geluidshinder;
● Piekgeluiden bij laden en lossen;
● Technische oplossingen;
● Beroepshouding.

Leerdoel

De cursist is zich bewust van het geluidsniveau bij laden en lossen. De cursist weet op welke wijze problemen met geluidsoverlast voorkomen kunnen worden of hoe geluidsoverlast tot een minimum beperkt kan worden. Tevens leert de cursist om stil te laden en te lossen.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

1 lesdag; alle uren kunnen meetellen als theorienascholing voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95).

Examinering en certificering

Er wordt na afloop van de cursus geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen een certificaat Stil laden en lossen U04-1 als bewijs van deelname.

Kosten

Prijs op aanvraag.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht