Lading zekeren U03-1

Transport van goederen brengt risico’s met zich mee. Het is vaak de chauffeur die een lading op de laadvloer van een voertuig verdeelt en zekert.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Theorie:
● Wet- en regelgeving voor het zekeren van de lading;
● Verantwoordelijkheden;
● Methoden en principes van laden en zekeren;
● Hulpmiddelen;
● Krachten bij het vervoeren van lading.

Praktijk:
● Zekeren van lading;
● Krachten bij het vervoeren van lading;
● Lading stuwen en verankeren op basis van wettelijke eisen.

Leerdoel

De cursist is op de hoogte van de wet- en regelgeving omtrent het zekeren van lading. De cursist is zich bewust van de risico’s en gevaren van het transporteren van goederen over de weg en weet hoe de lading veilig verdeeld kan worden over de laadvloer en hoe een ladingzekering gecontroleerd en uitgevoerd wordt. De cursist is zich bewust van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

1 lesdag; alle uren kunnen meetellen als theorienascholing voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95).

Examinering en certificering

Er wordt na afloop van de cursus geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen een Certificaat Lading zekeren U03-1 als bewijs van deelname.

Kosten

Prijs op aanvraag.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht