Fysieke belasting U20-1

Beroepschauffeurs hebben vaak te maken met fysieke belasting. Zij voeren een verscheidenheid aan werkzaamheden en fysieke handelingen uit in de transportketen van goederenvervoer. Tevens is een statische werkhouding niet bevorderlijk voor de fysieke gezondheid.

Inhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Theorie:
● Achtergrondinformatie fysieke belasting;
● Arbowetgeving;
● Preventieve maatregelen om fysieke belasting te voorkomen;
● Werkhouding en werktechniek.

Praktijk:
● Toepassen van gezonde bewegingstechnieken.

Leerdoel

De cursist is zich bewust van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid en is in staat fysieke belasting te verminderen en de risico’s op gezondheidsklachten te verkleinen.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

1 lesdag; alle uren kunnen meetellen als theorienascholing voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95).

Examinering en certificering

Er wordt na afloop van de cursus geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen een certificaat Fysieke belasting U20-1 als bewijs van deelname.

Kosten

Prijs op aanvraag.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht