Communicatieve en sociale vaardigheden U14-1

Een beroepschauffeur heeft in zijn dagelijkse werkzaamheden met veel verschillende mensen te maken. Goede sociale en communicatieve vaardigheden zijn van belang voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

Inhoud

In deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
● Verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
● Beroepshouding en representativiteit;
● Klantgerichtheid;
● Verbale en non-verbale communicatie;
● Schriftelijke en mondelinge communicatie;
● Omgaan met verschillende doelgroepen en gedrag;
● Conflicten en klachtafhandeling.

Leerdoel

De cursist leert verschillende communicatievormen te herkennen en toe te passen en is zich bewust van de eigen gedragsstijl en die van anderen. De cursist beschikt over de vaardigheden om de kwaliteit van de informatieoverdracht te verbeteren en kan op de juiste manier klachten afhandelen en feedback ontvangen.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

1 lesdag; alle uren kunnen meetellen als theorienascholing voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95).

Examinering en certificering

Er wordt na afloop van de cursus geen examen afgenomen. Deelnemers ontvangen een certificaat Communicatieve en sociale vaardigheden U14-1 als bewijs van deelname.

Kosten

Prijs op aanvraag.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht