Awareness gegaste containers U42-1

Op jaarbasis komen miljoenen containers Nederland binnen. Deze containers kunnen gevaarlijke gassen bevatten. Het gebeurt regelmatig dat noodzakelijke informatie ontbreekt in de transportpapieren en soms zijn containers niet voorzien van de juiste etiketten of worden ze onnodig gegast.

Inhoud

In de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
● Wet- en regelgeving en het Arbobesluit;
● Samenstelling lucht, zuurstof, brand- en explosierisico, toxische stoffen, sorptie-effecten en grenswaarden;
● Transport, ontvangst en openen zeecontainers;
● Risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu;
● Uitvoeren van gasmetingen en het gasmeetrapport;
● Persoonlijke beschermingsmiddelen;
● Wat te doen bij calamiteiten.

Leerdoel

De cursist heeft kennis van verschillende soorten gassen, is zich bewust van de gevaren en weet hier zowel preventief als repressief op te anticiperen bij het laden, lossen, openen en betreden van containers.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

1 lesdag; alle uren kunnen meetellen als theorienascholing voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95).

Examinering en certificering

De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen. Als de cursist het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat Awareness gegaste containers U42-1.

Kosten

Prijs op aanvraag.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht