ADR U01-4: initieel of verlenging

Het vervoer van gevaarlijke stoffen is vastgelegd in tal van wetten en regels. De chauffeurs dienen van deze wetten en regels op de hoogte te zijn en te weten welke preventieve maatregelen zij kunnen nemen om gevaren te voorkomen dan wel te beheersen. Bij Ycoon B.V. is het mogelijk zowel de initiële cursus ADR te volgen als een verlengingscursus.

Inhoud

De cursus is onderverdeeld in vier verschillende categorieën: ADR basis, ADR tank, ADR klasse 1 en ADR klasse 7.

In de ADR basis-cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

Theorie:
● Wet- en regelgeving inzake vervoer gevaarlijke stoffen;
● Eigenschappen en gevarenklassen van gevaarlijke stoffen;
● Milieubescherming;
● Regels betreffende het voertuig, zowel voorzorgsmaatregelen als tijdens het transport;
● Preventieve maatregelen en veiligheidsmaatregelen;
● Vervoersdocumenten;
● Wat te doen bij een ongeval.

Praktijk:
● Brandbestrijding;
● Eerste hulp;
● Maatregelen bij een voorval of ongeluk.

De cursus ADR tank komt overeen met ADR basis maar kent de volgende aanvullingen:
● Gedrag van voertuigen;
● Specifieke voorschriften van voertuigen;
● Diverse laad- en lossystemen;
● Aanvullende bepalingen van toepassing op het voertuig.

De cursus ADR klasse 1 komt overeen met ADR basis maar kent de volgende aanvullingen:
● Ontplofbare en pyrotechnische stoffen en voorwerpen;
● Specifieke voorschriften inzake samenladen van stoffen en voorwerpen van klasse 1.

De cursus ADR klasse 7 komt overeen met ADR basis maar kent de volgende aanvullingen:
● Gevaren ioniserende straling;
● Voorschriften inzake verpakking, behandeling, samenlading en stuwage van radioactieve stoffen;
● Maatregelen bij een ongeval waar radioactieve stoffen bij betrokken zijn.

Leerdoel

De cursist heeft kennis van de wet- en regelgeving als het gaat om het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daarnaast is de cursist zich bewust van de gevaren en risico’s en weet hij hier preventief op te anticiperen dan wel de risico’s te beheersen.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

2 lesdagen; alle uren kunnen meetellen als theorienascholing voor de Richtlijn Vakbekwaamheid (Code 95).

Examinering en certificering

Voor de cursus ADR basis U01-4 zijn er 8 verschillende theorie-examens:

Initiële (eerste keer) examens:
● ADR basis;
● ADR tank;
● ADR klasse 1;
● ADR klasse 7.

Verlengingsexamens:
● ADR basis;
● ADR tank;
● ADR klasse 1;
● ADR klasse 7.
Als de cursist het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat ADR basis U01-4. Het certificaat ADR basis U01-4 is 5 jaar geldig.

Kosten

Prijs op aanvraag.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht