Skip to content

Bedrijfshulpverlening

Ycoon Academy

Bedrijfshulpverlening

Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht voor bedrijfshulpverlening te zorgen. Het aantal BHV-ers dat aanwezig dient te zijn is niet exact geregeld in de wet. Het aantal bedrijfshulpverleners en de organisatie van de BHV worden in de praktijk dan ook gebaseerd op de uitkomst van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Aanwezigheid van minimaal 1 bedrijfshulpverlener is altijd verplicht, dus is het zaak eveneens rekening te houden met zaken zoals ploegendiensten, vakanties en ziekte.

Herhaling Bedrijfshulpverlening

Conform de Arbowet dienen bedrijfshulpverleners hun kennis en vaardigheden up-to-date te houden.
Lees verder

Basis Bedrijfshulpverlening​

Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht om minimaal één werknemer als bedrijfshulpverlener (BHV-er) aan te wijzen.
Lees verder

AED Basis incl. examen

Correct gebruik van een AED en reanimatie vergroten de overlevingskansen van het slachtoffer.
Lees verder

AED herhaling incl. examen

Correct gebruik van een AED en reanimatie vergroten de overlevingskansen van het slachtoffer.
Lees verder