Veilig werken met gevaarlijke stoffen

Werknemers die in hun werk met gevaarlijke stoffen werken, moeten over de kennis en vaardigheden beschikken om hun werkzaamheden veilig en verantwoord uit te kunnen voeren. Veilig werken met gevaarlijke stoffen is gericht op werknemers die direct dan wel indirect met gevaarlijke stoffen werken.

Inhoud

Het werken met gevaarlijke stoffen vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Het kunnen herkennen en benoemen van gevaarlijke stoffen vormt een eerste stap in de richting van een veilige werkomgeving. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die in de cursus aan bod zullen komen:
● Wet- en regelgeving;
● Gevaareigenschappen;
● Veilige behandelingsprocedures;
● Transport en opslag van gevaarlijke stoffen;
● Administratieve handelingen;
● Calamiteiten en noodprocedures;
● EHBO.

Leerdoel

Aan het einde van de cursus beschikt de cursist over de kennis en vaardigheden om op een veilige en verantwoorde manier met gevaarlijke stoffen te werken.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

2 lesdagen

Examinering en certificering

De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen. Als de cursist het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat Veilig werken met gevaarlijke stoffen. Het certificaat Veilig werken met gevaarlijke stoffen is 5 jaar geldig.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 425,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten.
Voor in company cursussen en voor groepen vanaf 6 personen is de prijs op aanvraag.

* Alleen bij dagcursussen.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht