Veilig werken langs de weg

Arbeiders die hun werkzaamheden langs de weg uit moeten voeren, moeten hun werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit kunnen voeren. Speciaal voor deze groep is de cursus Veilig werken langs de weg opgezet.

Inhoud

Veilig werken langs de weg vraagt om kennis en inzicht in de mogelijke gevaren. Gevarenbronnen moeten worden gesignaleerd om de kans op ongevallen te minimaliseren. Het inventariseren en beheersen van de risico’s komt in deze cursus dan ook uitgebreid aan bod. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die aan bod zullen komen:
● Arbowet;
● Gevarenbronnen;
● Risico’s beheersen;
● Wegmarkeringen;
● Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM);
● Mobiele wegafzettingen;
● Incident management.

Leerdoel

Aan het einde van de cursus beschikt de cursist over de kennis om de werkzaamheden veiligheid en verantwoord uit te kunnen voeren.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

1 dagdeel

Examinering en certificering

Aan het einde van de cursus zal een theorie-examen worden afgenomen. Als de cursist het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat Veilig werken langs de weg. Het certificaat Veilig werken langs de weg is 5 jaar geldig.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 125,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten.
Voor in company cursussen en voor groepen vanaf 6 personen is de prijs op aanvraag.

* Alleen bij dagcursussen.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht