Taak-risico-analyse (TRA)

Het systematisch en gestructureerd analyseren van de verschillende taken binnen een functie vormt de basis voor de taak-risico-analyse. Aan de hand van de taak-risico-analyse worden maatregelen genomen om mogelijke risico’s te minimaliseren en worden veiligheidsprocedures, -instructies en gedragsregels opgesteld.

Inhoud

Het uitvoeren van een taak-risico-analyse (TRA) vormt de basis voor het opstellen van maatregelen om mogelijke risico’s te minimaliseren en beheersen. Verantwoord omgaan met mogelijke risico’s staat dan ook centraal binnen deze cursus. Het systematisch en gestructureerd observeren van menselijk handelen dient om risicovolle taken binnen een functie op te sporen. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die in de cursus aan bod zullen komen:
● Wet- en regelgeving;
● Aansprakelijkheid;
● Veiligheidsbewustzijn;
● Herkenning risico’s en gevaren;
● Stappenplan taak-risico-analyse (TRA);
● Risico-eliminatie, -reductie en -beheersing.

Leerdoel

Aan het einde van de cursus beschikt de cursist over de benodigde kennis en vaardigheden om systematisch en gestructureerd een taak-risico-analyse uit te voeren. Aan de hand van de taak-risico-analyse kan de cursist adequate veiligheidsprocedures, -instructies en gedragsregels opstellen om de risico’s te minimaliseren.

Werkvorm

Theorie
Aanvullend zal worden gediscussieerd over verschillende gerelateerde onderwerpen.

Opleidingsduur

1 lesdag

Examinering en certificering

De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen. Als de cursist het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat Taak-risico-analyse (TRA). Het certificaat Taak-risico-analyse (TRA) is 5 jaar geldig.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 165,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten.
Voor in company cursussen en voor groepen vanaf 6 personen is de prijs op aanvraag.

* Alleen bij dagcursussen

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht