Preventiemedewerker

Alle bedrijven zijn verplicht om minstens 1 medewerker aan te stellen als preventiemedewerker (Arbowet 2005). Het deskundigheidsniveau van de preventiemedewerker moet aansluiten op de risico’s binnen het bedrijf. Als basis dient daarom de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Inhoud

Preventiemedewerkers dragen een grote verantwoordelijkheid. Het mede kunnen opstellen van de risico-inventarisatie en -evaluatie en het managen van de maatregelen die naar aanleiding daarvan genomen dienen te worden, behoren tot de taken van de preventiemedewerker. Communicatie met andere disciplines en belanghebbenden vormt eveneens een belangrijke taak. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die in de cursus aan bod zullen komen:

* Wet- en regelgeving
* Taken van de preventiemedewerker
* Basiskennis Veiligheid, Gezondheid en Welzijn (VGW)
* Arbo-management
* Risico-inventarisatie en -evaluatie
* Risicobeheersing
* Arbo-dienst en omgang met de Arbo-dienst
* Arbeidshygiëne
* Communicatie vanuit een staffunctie en leidinggevend management

Leerdoel

Aan het einde van de cursus beschikt de cursist over de benodigde kennis en vaardigheden om zijn/haar werkzaamheden als preventiemedewerker veilig en verantwoord uit te kunnen voeren.

Werkvorm

Theorie + praktijk
Aanvullend zal worden gediscussieerd over verschillende gerelateerde onderwerpen.

Opleidingsduur

1 lesdag

Examinering en certificering 

De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen. Als de cursist het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat preventiemedewerker. Het certificaat preventiemedewerker is 3 jaar geldig.

Wijze van aanbieden

De cursus wordt gegeven in het opleidingscentrum van Ycoon B.V. in Lekkerkerk. Ycoon B.V. biedt de cursus eveneens incompany aan.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 265,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen voor de cursus zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht