Practicum brand blussen

Het ondernemen van actie in geval van brand vraagt om meer dan alleen kennis van de verschillende branden en blusmiddelen. Het vertrouwd raken met de praktische handelingen die ondernomen moeten worden, zorgt dat de cursist in de praktijk zelfverzekerd en adequaat kan handelen.

Inhoud

Het practicum brand blussen is zeer praktisch ingericht om de cursist vertrouwd te maken met de verschillende praktische handelingen en acties die ondernomen moeten worden in geval van brand. Het practicum brand blussen bespreekt eveneens de noodzakelijke theorie.

Leerdoel

Aan het einde van de cursus is de cursist in staat om verschillende branden te onderscheiden en de blusmiddelen op een goede manier te gebruiken.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

1 lesdag

Examinering en certificering

Het practicum brand blussen wordt afgesloten met een praktijkexamen. Als de cursist het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat Brand blussen. Het certificaat Brand blussen is 5 jaar geldig.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 165,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten.
Voor in company cursussen en voor groepen vanaf 6 personen is de prijs op aanvraag.

* Alleen bij dagcursussen.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht