Opslag gevaarlijke stoffen (PGS-15-richtlijnen)

Het spreekt voor zich dat het opslaan van gevaarlijke stoffen en de bouw en herinrichting van magazijnen waarin deze stoffen aanwezig zijn risico’s met zich meebrengt. Aanwezigheid van minimaal 1 medewerker met het certificaat Opslag gevaarlijke stoffen (PGS-15-richtlijnen) is dan ook verplicht. Speciaal voor medewerkers die in hun werkzaamheden met de opslag van gevaarlijke stoffen te maken krijgen is de cursus Opslag gevaarlijke stoffen ontwikkeld.

Inhoud

De eisen waaraan moet worden voldaan voor het veilig en verantwoord opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen, staan beschreven in de PGS-15-richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen). Het doel van deze richtlijnen is het creëren van een veilige werkomgeving. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die in de cursus aan bod zullen komen:
● Wet- en regelgeving;
● Het ontstaan en het doel van de PGS-15-richtlijnen;
● Bouwkundige voorzieningen (compartimentering);
● Analyse van de aanwezige gevaarlijke stoffen;
● Het naleven van de PGS-15-richtlijnen;
● Opslag van gevaarlijke stoffen;
● Brandbestrijding.

Leerdoel

Aan het einde van de opleiding beschikt de cursist over de benodigde kennis en vaardigheden om gevaarlijke stoffen op een veilige en verantwoorde manier op te slaan volgens de PGS-15-richtlijnen.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

2 lesdagen

Examinering en certificering

De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen. Als de cursist het examen met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat Opslag gevaarlijke stoffen (PGS-15-richtlijnen). Het certificaat Opslag gevaarlijke stoffen (PGS-15-richtlijnen) is 5 jaar geldig.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 725,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten.
Voor in company cursussen en voor groepen vanaf 6 personen is de prijs op aanvraag.

* Alleen bij dagcursussen.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht