Meten van gassen en dampen

Als gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, is het zaak om bewust om te gaan met de mogelijke risico’s. Anticiperen op mogelijke gevaren en het uitvoeren van diverse metingen zorgt voor een veilige werkomgeving.

Inhoud

Het beoordelen van de mate van blootstelling aan gevaarlijke stoffen en anticiperen op mogelijke risico’s vormt de basis voor een veilige werkomgeving. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die in de cursus aan bod zullen komen:
● Wettelijke grenswaarden/normen;
● Het beoordelen van explosierisico’s;
● Verspreidingsfactor van gassen en dampen;
● Brand en explosie;
● Bedienen van meetapparatuur;
● Verrichten van metingen.

Leerdoel

Aan het einde van de cursus beschikt de cursist over de benodigde kennis en vaardigheden om zelfstandig gas- en zuurstofmetingen uit te voeren. Tevens kan de cursist zelfstandig metingen van toxische stoffen verrichten en de waarden van deze metingen interpreteren om de werkplek veilig te stellen.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

1 lesdag

Examinering en certificering

De cursus wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Als de cursist beide examens met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat Meten van gassen en dampen. Het certificaat Meten van gassen en dampen is 5 jaar geldig.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 275,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten.
Voor in company cursussen en voor groepen vanaf 6 personen is de prijs op aanvraag.

* Alleen bij dagcursussen.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht