Keurmeester volgens de NEN 3140

Gecertificeerde keurmeesters volgens de NEN 3140 zijn bevoegd de elektrische arbeidsmiddelen van de eigen organisatie en derden te keuren. Aantoonbare deskundigheid en voldoende instructie van de keurmeester zijn verplicht gesteld in de Arbowet.

Inhoud

Gecertificeerde keurmeesters zijn in staat om veilig en verantwoord elektrische arbeidsmiddelen te keuren. Ook is er aandacht voor de praktijk. Verschillende cases worden besproken en de cursisten voeren onder begeleiding van de docent diverse keuringen en metingen uit. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die in de cursus aan bod zullen komen:
● Wet- en regelgeving;
● Keuringsbevoegdheid;
● Klasse-indeling elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen;
● Visuele inspectie van elektrische arbeidsmiddelen en vast opgestelde machines;
● Grenswaarden;
● Verschillende metingen en methoden;
● Administratieve afhandeling van keuringen.

Leerdoel

Aan het einde van de cursus beschikt de cursist over de benodigde kennis en vaardigheden om veilig en verantwoord keuringen aan elektrische arbeidsmiddelen van de eigen organisatie en derden uit te voeren.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

1 lesdag

Examinering en certificering

De cursus wordt afgesloten met een theorie-en praktijkexamen. Als de cursist beide examens met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140. Het certificaat Keurmeester elektrische arbeidsmiddelen NEN 3140 is 5 jaar geldig.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 225,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten.
Voor in company cursussen en voor groepen vanaf 6 personen is de prijs op aanvraag.

* Alleen bij dagcursussen.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht