Keurmeester volgens de NEN 2484

Gecertificeerde keurmeesters volgens de NEN 2484 zijn bevoegd de arbeidsmiddelen van de eigen organisatie en derden te keuren. Aantoonbare deskundigheid en voldoende instructie van de keurmeester zijn verplicht gesteld in de Arbowet.

Inhoud

Gecertificeerde keurmeesters zijn in staat om veilig en verantwoord arbeidsmiddelen zoals ladders, trappen en rolsteigers (draagbaar klimmaterieel) te keuren. Aantoonbare deskundigheid en voldoende instructie zijn noodzakelijk om deze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die in de cursus aan bod zullen komen:
● Wet- en regelgeving;
● Keuringsbevoegdheid;
● Het uitvoeren van keuringen;
● Materiaalsoorten en constructief inzicht;
● Typen ladders, trappen en rolsteigers;
● Administratieve afhandeling van keuringen.

Leerdoel

Aan het einde van de cursus beschikt de cursist over de benodigde kennis en vaardigheden om veilig en verantwoord keuringen aan arbeidsmiddelen van de eigen organisatie en derden uit te voeren.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

1 lesdag

Examinering en certificering

De cursus wordt afgesloten met een theorie-en praktijkexamen. Als de cursist beide examens met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat Keurmeester volgens de NEN 2484. Het certificaat Keurmeester volgens de NEN 2484 is 5 jaar geldig.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 225,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten.
Voor in company cursussen en voor groepen vanaf 6 personen is de prijs op aanvraag.

* Alleen bij dagcursussen.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht