Asbest herkennen

Asbest is niet gevaarlijk zolang het vastzit in een van zijn vele toepassingen. Het vormt pas een groot risico voor de gezondheid als asbestvezels vrijkomen. Doordat er zoveel verschillende verschijningsvormen en toepassingen zijn, komt het regelmatig voor dat asbest niet als zodanig wordt herkend of dat een materiaal onterecht als asbest wordt bestempeld.

Inhoud

De cursus richt zich met name op het herkennen van asbesthoudend materiaal in bouwkundige toepassingen, objecten en in bouw- en sloopafval. In de cursus komen de volgende onderdelen aan bod:
● Wet- en regelgeving;
● Eigenschappen van asbest;
● Fabricage van asbesthoudende producten;
● Asbestherkenning; verschijningsvormen en toepassingen;
● Gezondheidsrisico’s;
● Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen;
● Maatregelen bij constateren asbesthoudend materiaal.

Leerdoel

De cursist herkent asbestverdachte materialen in bouwkundige toepassingen, objecten en in bouw- en sloopafval en kan hier veilig mee omgaan.

Werkvorm

Theorie + praktijk

Opleidingsduur

1 lesdag

Examinering en certificering

De cursus wordt afgesloten met een theorie-examen. Bij positief afleggen ontvangt de cursist het certificaat Asbest herkennen.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 235,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen, examen, certificaat en pasje zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten. Voor in company cursussen en voor groepen vanaf 6 personen is de prijs op aanvraag.

* Alleen bij dagcursussen.

Aanmelden

    Aanmeldformulier

    Uw naam

    Uw e-mail

    Voorkeursdatum

    Uw bericht