Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140

Voldoende Onderricht Persoon volgens de NEN 3140

 Volgens de NEN 3140 is een Voldoende Onderricht Persoon iemand met een elektrotechnische vooropleiding of een ervaring die hiermee vergelijkbaar is. Medewerkers die door de werkgever worden aangesteld als Voldoende Onderricht Persoon in het kader van de NEN 3140 kunnen na instructie elektrotechnische werkzaamheden met beperkte risico’s uitvoeren, zoals het bijplaatsen van een wandcontactdoos, het uitvoeren van metingen en het vervangen van lampen.

Inhoud

 Een Voldoende Onderricht Persoon is iemand die voldoende geïnstrueerd is waardoor hij/zij in staat is gevaren te voorkomen, door elektriciteit veroorzaakt. Tijdens de opleiding is er tevens aandacht voor de praktijk. Verschillende cases worden besproken en de cursisten voeren onder begeleiding van de docent diverse keuringen, metingen en opdrachten uit. Hieronder een kleine greep uit de onderwerpen die in de opleiding aan bod zullen komen:

  • Wet- en regelgeving
  • Elektrotechnische gevaren
  • Verschillende metingen en methoden
  • Spanningsloos werken
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Veiligheidsprocedures en aanwijsbeleid
  • Het vervangen/aanbrengen van een wandcontactdoos op leidingen

Leerdoel

 Aan het einde van de opleiding beschikt de deelnemer over de benodigde kennis en vaardigheden om veilig en verantwoord de werkzaamheden uit te voeren en gevaren daaraan verbonden in te schatten en te voorkomen.

Werkvorm 

 Theorie + praktijk

Opleidingsduur 

 1 lesdag

Examinering en certificering 

 De opleiding wordt afgesloten met een theorie-en praktijkexamen. Als de deelnemer beide examens met goed gevolg heeft afgelegd, ontvangt deze het certificaat Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140. Het certificaat Voldoende Onderricht Persoon NEN 3140 is 3 jaar geldig.

Wijze van aanbieden 

 De opleiding wordt gegeven in het opleidingscentrum van Ycoon B.V. in Lekkerkerk. Ycoon B.V. biedt de cursus eveneens incompany aan.

Kosten 

 De kosten voor de cursus bedragen € 245,- excl. BTW. Alle benodigde (les)materialen voor de cursus zijn inbegrepen in deze prijs. Ycoon B.V. verzorgt eveneens de lunch* voor cursisten.

Aanmelden 

 Aanmelden voor de cursus kan via aanmelden@ycoon.nl