Skip to content

Arbeidsveiligheid

Ycoon Academy

Arbeidsveiligheid

Op de werkvloer zijn er nog steeds sprake van bedrijfs- of arbeidsongevallen. Dit zijn zowel dodelijke ongevallen, als situaties waarbij (lichamelijk) letsel het gevolg is. Ycoon B.V. probeert door middel van zowel preventie en voorbereiding als repressie (adequaat optreden) de arbeidsveiligheid op de werkvloer te verhogen door het geven van diversen veiligheidsopleidingen.

Kies hieronder een passende opleiding over arbeidsveiligheid.

Hygiënisch werken bij waterdistributie

Hygiënisch werken bij waterdistributie

Het volgen van de cursus Hygiënisch werken bij waterdistributie is verplicht voor alle medewerkers die met waterdistributie te maken krijgen…
Keurmeester volgens de NEN 2484

Keurmeester volgens de NEN 2484

Gecertificeerde keurmeesters volgens de NEN 2484 zijn bevoegd de arbeidsmiddelen van de eigen organisatie en derden te keuren.
Keurmeester volgens de NEN 3140

Keurmeester volgens de NEN 3140

Gecertificeerde keurmeesters volgens de NEN 3140 zijn bevoegd de elektrische arbeidsmiddelen van de eigen organisatie en derden te keuren.
Mangatwacht besloten ruimte

Mangatwacht besloten ruimte

Als buitenwacht (mangatwacht) is de medewerker verantwoordelijk voor de veiligheid van de betreder(s) van de besloten ruimte(n) in de (petro)chemie…
Praktijk onderhouden en wisselen van watermeters (POWW)

Praktijk onderhouden en wisselen van watermeters (POWW)

Alle benodigde vaardigheden om in de dagelijkse praktijk watermeters te onderhouden en indien noodzakelijk te verwisselen, komt in deze praktische…
Taak-risico-analyse (TRA)

Taak-risico-analyse (TRA)

Het systematisch en gestructureerd analyseren van de verschillende taken binnen een functie vormt de basis voor de taak-risico-analyse.
Veilig aanslaan en verplaatsen van lasten

Veilig aanslaan en verplaatsen van lasten

Het veilig aanslaan en verplaatsen van lasten voorkomt niet alleen materiële schade, maar zorgt eveneens voor een veilige werkomgeving.
Veilig werken in besloten ruimte

Veilig werken in besloten ruimte

Het werken in besloten ruimten vraagt om specifieke kennis en vaardigheden.
Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg

Arbeiders die hun werkzaamheden langs de weg uit moeten voeren, moeten hun werkzaamheden op een veilige en verantwoorde manier uit…
Werken met werkvergunningen

Werken met werkvergunningen

Werkvergunningen dienen om de veiligheid te waarborgen.