Skip to content

Opleidingen

Ycoon Academy

Opleidingsmogelijkheden

Ycoon is een opleider die kennis, vaardigeden en practici combineert tijdens het verzorgen van opleidingen. Hierdoor ontstaat er voor de deelnemers een prikkel waarbij ze ervaren echt iets te leren maar vooral waarom ze het leren en hoe ze het kunnen toepassen. Dit zijn de essentiële handvatten voor de deelnemers om na de opleiding de praktijk toe te passen.

Onze docenten helpen deelnemers hun leerdoelen te behalen!

Bedrijfshulpverlening

Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht voor bedrijfshulpverlening te zorgen.
Lees verder

VCA

Het certificaat VCA maakt duidelijk dat het betreffende bedrijf veilig en verantwoord de werkzaamheden uitvoert.
Lees verder

Vakopleidingen

Goed installeren, inspecteren en onderhouden van techniek is een kunst. Deze kunst vraagt kennis en ervaring en attituden. Maak kennis met onze vakopleidingen.
Lees verder

CCV chauffeursnascholing code 95

Code 95 is verplicht voor alle beroepschauffeurs uit Nederland.
Lees verder

Arbeidsveiligheid

Veiligheid in arbeid is belangrijk. In uw bedrijf of op de plek waar de werkzaamheden plaats vinden..
Lees verder

Management opleidingen

Maatschappelijk en verantwoord ondernemen. Kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu staan centraal.
Lees verder

Intern Transport

Een ongeluk zit in een klein hoekje. En dat hoekje wordt ook regelmatig door mobiele transportmiddelen veroorzaakt.
Lees verder