Skip to content

Ladders en trappen

Inspecties & Keuringen

Ladders en trappen

Weleens gewiebeld op uw ladder of trap? U weet dat werken op hoogte gevaar met zich meebrengt. Veiligheid en stevigheid is van belang. Hoe stevig is uw ladder of trap? Voldoet deze aan de eisen? Voorkom een val door een gebrek. Wij checken u ladder en/of trap voor een redelijke prijs!

Voorkom een val door een gebrek!

Veelgestelde vragen

Als gezegd is er dus geen harde verplichting om trappen en ladders te keuren, maar is het wel verstandig om dit te doen om ook te blijven voldoen aan de Arbowetgeving. De meeste organisaties houden een keuringsfrequentie aan van eens per jaar. Bij grote risico’s kan het verstandig zijn om vaker te keuren.

U mag de inspectie zelfstandig uitvoeren. Wel is het verstandig om dit volgens de NEN 2484 te doen. Wij kunnen u hiervoor opleiden zodat u weet hoe u de norm kunt hanteren tijdens de inspecties.