Skip to content

Directievoering

Bouwmanagement

Directievoering

Ycoon verzorgt directievoering en opzichters op kleine en grote bouwcomplexen. Op kleine projecten kunnen deze functies worden gecombineerd.

Aan het begin van een nieuw project wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin wordt er gekeken naar de volgende zaken;

 • Welke partijen hebben welke rol in het bouwproces;
 • Zijn de contractstukken beschikbaar en aan alle partijen bekend;
 • Is de opdrachtgever op de hoogte van de inhoud van de contractstukken;
 • Zijn alle vergunningen geregeld;
 • Zijn er werktekeningen, bouwveiligheidsplannen etc. gereed voor uitvoering;

Als alle stukken compleet zijn en de vergunningen zijn verkregen kan er gestart worden met de bouw. De taken van de directievoerder en/of toezichthouder zijn o.a.:

 • Toezien op het gebruiken van de juiste werktekeningen en stukken;
 • Voorzitten en het vastleggen van verslagen van bouwvergaderingen;
 • Vastleggen van eventuele bijzonderheden en de stand van het project in fotoverslagen;
 • Deelnemen aan werkvergaderingen;
 • Bewaken van de veiligheid tijdens het bouwproces;
 • Bewaken van de voortgang en het bouwproces;
 • Bewaken van de kwaliteit van het bouwproces;
 • Voeren overleg met toezichthoudende instanties (gemeente, milieudienst, enz.);
 • Meer- en minderwerk controle, budgetbewaking, factuurcontrole;
 • Zo nodig inschakelen van de constructeur bij constructie beoordelingen of knelpunten;
 • Zo nodig inschakelen van de installatieadviseur bij installatie beoordelingen of knelpunten;
 • Verzorgen van opnamestaten;
 • Organiseren van de oplevering, en het opstellen van een Proces Verbaal van oplevering;
 • Toezien op het aanleveren van revisie bescheiden, garanties en gebruikshandleidingen;
 • Toezien op afhandeling van eventuele restpunten;

 

Ycoon verzorgt directievoering en opzichters op kleine en grote bouwcomplexen.

Veelgestelde vragen

Tekst volgt nog

Tekst volgt nog